پال توئیچل

پال توئیچل در سال  1965 طریق معنوی اکنکار را به جهانیان عرضه نمود. وظیفه او جمع آوری آموزشهای پراکنده این طریق باستانی  در چهار گوشه جهان و عرضه آن با نام اکنکار به نسل نوین بشر بود

برخی از رویدادهای مهم زندگی پال توئیچل عبارتند از :

* پال توئیچل در عرشه یک کشتی بدنیا آمد.

* در سن پنج سالگی برای  اولین بار و پس ابتلا به یک بیماری هنر سفرروح را از خواهرش کی دی آموخت .

* در سن پانزده سالگی و پس از اتمام تحصیلات دوره متوسطه درجریان سفری به پاریس با سودارسینگ اشنا شد و به مدت یکسال در الله اباد هندوستان توسط سودارسینک تحت اموزشهای معنوی قرار گرفت .

* در سن شانزده سالگی و با آغاز جنگ جهانی دوم به خدمت نیروی دریایی ایالات متحده امریکا در امد .

* بعد از جنگ در سفری که به انگیزه ملاقات سودارسینگ به هندوستان داشت با ربازارتارز ملاقات نمود  . کتاب دندان ببر حاصل این ملاقات است .

* در سال 1963 با گیل آشنا شد و در سال 1964 با او ازدواج کرد .

* در 1965 اکنکار را بصورت رسمی به جهانیان عرضه نمود . این آغاز دوره جدیدی در تاریخ معنوی نوع بشر بود

* در سال 1971 دیده از جهان فرو بست .[1]

اِکَنکار طریقت قدیمی است که در حدود سال ۱۹۶۵ از حالت پنهانی در آمد. بنیانگذار این طریقت پال توئیچل بود. مرکز این طریقت در شهر چن هسن در ایالت مینه سوتا در آمریکا است.

اكنكار، دانش باستاني سفر روح يك شاه‌راه مستقيم براي رسيدن به خداشناسي است. تمام هدف روح برای بودن در این دنیا برای پیدا کردن عشق الهی است. اکنکار دانشی است که ماهیت روح را دقیقاتشریح می کند تا هرروح که کالبدی فیزیکی اختیار کرده است بتواند ظرفیت های خود آشنا شود و در سفر زندگی به خود شناسی و خدا شناسی دست پیداکند تا در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد.

مباني دانش اکنکار بر اساس بینش به زندگي و وقايع زندگي روزمره است .هر چند ساده و ناچیز باشند. اما همین وقايع عادي روزمره، بوجود آورنده تمامیت زندگي ماست. با بهره گیري از اين دانش لحظه هاي زندگي پا به عرصه اي مي گذارد که توسط ساده ترين روابط، راه حل بزرگترين مشکلات و موانع اهدافمان را بدست مي آوريم. راه حل آنچه که به جهت کسب آن تلاش مي نمايیم، تنها براساس بینش فردي ماست. با گسترشآن توانائیها همچنین تمامي نکات عطف استعدادهاي بالقوه را بدست خواهیم آورد. بیشترين مشکلات ما ناشي از عدم آگاهي به زندگي است. دانش اکنکار به جهت اصلاحات اجتماعي و عمومي بوجود نیامده است و اساسا هدف آن نیست. بلکه اساس گسترش بینش فردي است وضعیت آگاهي ما بستگي به شرايط گذشته و آينده نیست. بلکه بینش و آگاهي فردي وضعیتي است در بودن، که بهترين انتخاب ها را در چگونگي روند زندگي بدست مي آورد. تمرينات و تعالیم اين دانش برابر با تمامي عقايد و ساير اصول فرهنگ يک ملت است، همین اصل ، اين دانش را از تمامي مکاتب و فرقه ها و ساير طريقتها که از ساير فرهنگ ممالک ديگر بوجود آمده است جدا مي نمايد. در حالیکه تمامي مکاتب فلسفي، ماوراء الطبیعه، روانشناسي، فراروانشناسي هر کدام داراي پیوندي ظريف با اين دانش اند. دانش اکنکار داراي اين قابلیت است که با تمامي علوم بشري خود را هماهنگ نمايد و برابر باورهاي انساني به صورت تجربي، تجلي نمايد. تمرينات و تعالیم اين دانش مرحله اي از تعادل را به صورت تجربي به ما اهداء مي نمايد. بر خلاف تمامي متدها و روش هاي مدرن بشري به جهت دريافت بینش بالايي از انسان، دانش اکنکار اين قابلیت را دارد با کمترين امکانات تمامي آنچه در زندگي خواستاريم دست يابیم. و نیازي به سفرهاي طولاني و جستجو به جهت ملاقات با اساتید و فلاسفه و ساير شاخصه هاي علوم بشري نیست. تعلیمات اين دانش بر اساس نور و صوت الهي است. تعلمیات اين دانش مختص به کشور و فرهنگ خاصي نیست هیچ فردي شهامت آنرا ندارد که مدعي بوجود آوردن اين تعلیمات باشد و خود را از طريق اين دانش واسطه اي میان خدا و انسان قرار دهد. در حالیکه نسبت به وضعیت آگاهي خود اختیار دارد تا تمرينات و تکنیک هاي شخصي ابداع نمايد. اين يکي از اهداف اصلي دانش اکنکار است، هر فردي مسئولیت رسالت خويش را بعهده دارد. تا بعد از کسب آمادگي لازم بعنوان يک مجرا راهنمائي لازم را برابر با تمامي باورها و قوانین جاري مملکتي که در آن زندگي مي نمايد، به افرادي که داراي اشتیاق لازم هستند بدون هیچ چشم داشتي، ارائه دهد، در اين صورت با راهنمائي و ارائه تعلیمات به توانائي و گسترش آگاهي خود کمک مي نمايد تا به وضعیت بالاتري از آگاهي دست يابد. تعلیمات اکنکار اين بینش را به ما اهدا مي نمايد که به آنچه مي گويیم، فکر مي کنیم حتي کوچکترين حرکات فردي خويش، خود را مورد مطالعه قرار دهیم، همین نحوه تعلیمات، اين دانش را با ساير تکنیک ها و تعلیمات ماوراء طبیعه از جمله يوگا، هیپنوتیزم و ساير مکاتب اسرار جدا مي نمايد و هیچ منافاتي با عبادات نماز و روزه و ساير احکام شريعتي و طريقتي و ساير مکاتب و اديان اصولي ندارد. تجربه ثابت نموده است که بسیاري از اشخاص با مراجعه به اين تمرينات در صورت ترک نمودن احکام عبادي خود، مجددا با بینشي بالاتر به احکام عبادي خود پرداخته اند. همچنین ساير تعلیمات و تکنیک هاي طريقتي و مکاتب ديگر انساني، اختلافات عقیدتي و آرماني بشري همواره بعلت تداخل نحوه اشاعه راه در نظم و تعلیمات راه ديگر، يا ديني با ساير اديان ديگر بوده است. اما دانش اکنکار داراي اين مشکل نیست زيرا که اشاعه آن بر پايه نجات بشري وساير باورهاي انساني نیست.

اعتقادات اصلی اکنکار

روح ابدی و هویت حقیقی فرد است

روح وجود دارد زيرا خداوند عاشق آن است.

روح در سفری برای شناخت خود و خداست

شکوفایی معنوی می‌تواند با تماس آگاهانه با اک(روح مقدس) تسریع شود

این تماس می‌تواند در طی تمرینات معنوی اک و با راهنمایی ماهانتا، استاد حق در قید حیات حاصل شود

ماهانتا، استاد در قید حیات اک رهبر معنوی اکنکار است

تجربه و آزادی معنوی در این زندگی برای همه میسر است

شما می‌توانید به طور فعالانه جهانهای معنوی را از طریق سفر روح، رویاها و روش‌های دیگر مورد بررسی قرار دهید

ماهانتاي در قيد حيات طريقت اك، سري هارولد كلمب ميباشد[2]

دانلود تعدادی از کتاب های فارسی اکنکار

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: