جهل و اثراتش بر زندگی …

جهل و اثراتش بر زندگی:

جهل همچون درختی است با ریشه ای عمیق و چهار شاخه قطور.

شاخه اول نفس خوانده می شود. نفس آن بخش از وجود ماست که بدنبال منافع خودش است. خود را بهتر از دیگران می داند. اگر نتواند راه خود را پیش ببرد،صدمه می بیند و کارش این است که به ما بقبولاند زندگی در این جسم خاکی خلاصه می شود.

دومین شاخه میل و خواهش یا تعلق و وابستگی است. این همان بخشی است که دائما چیزی را می طلبد که نیاز ندارد و در صدد انباشتن آن است. در ما احساس نارضایتی ایجاد و وادارمان می کند پیوسته خودمان را به طرزی نامطلوب با دیگران مقایسه کنیم. حتی اگر متمول باشیم، باز هم بدلیل اینکه فردی دیگر هنوز از ما پولدارتر است ناخرسندیم. و به همین ترتیب…

شاخه سوم امتناع نامیده می شود.هر تجربه ناخوشایندی که در زندگی داشته باشیم موجب می شود بدلیل احتمال بروز نتیجه ای مشابه از تکرار آن ترس داشته باشیم. این بخش باعث می شود افراد،موقعیت ها و شرایط بالقوه را فقط به خاطر احتمال آزردگی مجدد از خود برانیم. در یک نفر، شاید به صورت ترس از برقراری ارتباط با جنس مخالف باشد. در دیگری، شاید به صورت ترس از صحبت کردن در جمع.

چهارمین و آخرین شاخه، ترس نامیده می شود. اینها ترسهایی هستند که بواسطه تجارب پیشین ایجاد نشده اند. مثلا ممکن است از تغییر بترسیم، یا از پیری، یا از این بترسیم که همه آنچه را که به سختی برای به دست آوردنش تلاش کرده ایم، از دست بدهیم.

نور درونی موفقیت بیرونی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: