انرژی خلاقه روحی

 انرژي خلاقه روحي قدرتي ذاتي است كه در روح انسان بصورت راكد و منفعل نهفته شده. دانايان و ژرف‏بينان ملل مختلف اين قدرت اسرارآميز را به وضوح پذيرفته‏اند و اشارات متعددي به وجود آن و روش‏هاي فعال ساختن آن كرده‏اند، به نحوي كه از مجموع اين توصيه‏ها دهها روش براي آزادسازي اين قدرت خارق العاده و دگرگون‏كننده حاصل شده است.
در طول تاريخ و طي تجربه‏هاي فوق طبيعي انسانها، اين نيروي عظيم روحي به صُوَر بسياري متجلي شده و پديده‏هاي اعجازبرانگيز بسياري از آن ناشي گشته، كه از آن جمله است:
شفا دادن بيماريها و درمان دردها. تسخير روح و به فرمان درآوردن طبيعت و غلبه بر قوانين آن؛
مانند ايجاد باد، باران و طوفان يا متوقف ساختن آن. پرواز و برخاستن از زمين.
نامرئي شدن. انتقال اراده و افكار به ديگران. ويران ساختن و ايجاد خرابيها.
نفرين‏هاي مرگبار و سلامهاي گشاينده. القاءء خوابها و خلسه‏هاي تحول‏زا حتي از فواصل بسيار دور.
به كنترل درآوردن رؤياها، ديدن رؤياهاي انتخابي و تجربه ابعاد ناشناخته در رؤيا.
خبر دادن از غيب، ديدن باطن امور، پيش‏گويي وقايع و معني كردن علائم ناشناخته.
افزايش سرعت روندها، مانند روند رشد يك دانه و جوانه زدن آن در يك لحظه.
به حركت درآوردن چيزها و جابجايي اشياء. قرار گرفتن در جهانهاي ناشناخته و تجربه آنها.
تصرف در جهان ماده. قدرت تحقق بخشيدن به خواسته‏هاي ديگران.
زنده كردن مردگان و حيات يافتن پس از مرگ. تبديل چيزهاي مختلف به يكديگر.
ناپديد ساختن چيزها. اقتدار به تجسم درآوردن رؤياها و تصورات و بسياري از تجليات ديگر.
باطن‏گرايان ملل مختلف تحت عناوين گوناگوني از اين قدرت متحول‏كننده و تغييردهنده ذاتي ياد كرده‏اند. با وجود تفاوتهايي كه در ظاهر اين عبارات وجود دارد، اصلي مشترك در همه آنها مستتر است كه همان اصل روح خلاق و نيروي نامحدود آن مي‏باشد.
روشن‏بينان و كاشفان باطني در برخورد با آن، كه گاهي به استفاده از آن منجر مي‏شد، تعابير مختلفي را بيان كرده‏اند.
تعدد و تنوع اين نامگذاريها، خود گواهي بر اين مطلب است كه انرژي آفريننده روحي توسط محققان بسياري كشف و بكار گرفته شده، اما اندازه اين بكارگيري بسيار متفاوت بوده است. مطابق گزارش‏هاي مستند تاريخي، بعضي از تجربه‏كنندگان تنها موفق به برخورداري از ذره‏اي از اين قدرت حيرت‏انگيز شده‏اند و برخي ديگر توانسته‏اند در زير بارشهاي شديدي از روح خلاقه قرار گيرند. مثلاً تجاربي وجود داشته كه شخصي بواسطه اين توان اسرارآميز مرده‏اي را زنده كرده يا زنده‏اي را كشته است و همچنين تجارب مشابهي وجود دارد كه شخصي با تكيه بر اين نيرو، حداكثر توانسته كه دردهايي ساده را التيام بخشد يا خواسته‏هايي مادي و ابتدايي را عملي سازد. اما بايد توجه داشت كه در هر دو نوع تجربه، اندازه اين قدرت ناشناخته، نامحدود بوده لكن امكان و روش بكارگيري آن و ميزان برخورداري از آن متفاوت بوده است.
نكته ديگر اينكه، كاربرد قدرت خلاقه تنها در جهت بروز پديده‏هاي خارق‏العاده و كسب تجربه‏هايي از اين دست نبوده بلكه امكان جهت دادن و بكار گرفتن آن در مسيرهاي معلوم وجود داشته است. در چنين مواقعي، فرد با قدرت، سرعت و كيفيت بالايي به اهداف خود دست يافته و حتي توانسته است كه ديگران را در راه تحقق بخشيدن به آرزوهايشان، بصورتي اساسي و راه‏گشا كمك كند.
بطور خلاصه مي‏توان گفت كه با وجود قدرت خلاقه باطني، انجام هر كاري و تحقق هر خواسته‏اي امكانپذير است. با استفاده از اين انرژي آفريننده مي‏توان هر تصويري را به تجسم درآورد و هر انديشه‏اي را عملي ساخت. اين نظر روشن‏بينان و دانايان كهن است و همچنين نتيجه‏اي است كه بسياري از دانشمندان علوم جديد پس از مشاهدات و تحقيقات خود آن را اعلام كرده‏اند.
بعنوان مثال محققان روسي پس از تحقيقات فراوان اعلام داشتند كه قدرت خلاقيت ذهن (مغز) انسان نامحدود است و آنها در آزمايشات و مشاهدات خود نتوانسته‏اند به حد نهايي اين توانايي برسند.
مدارك و شواهد بسيار ديگري دال بر وجود اين نيروي تغييردهنده و دگرگون‏كننده و كارايي‏هاي بيشمار آن وجود دارد كه مي‏توان به تجاربي كه در گذشته رخ داده و در زمان فعلي نيز هر روزه در حال رخ دادن است، اشاره كرد.
در كتب مقدس و متون باطني اديان مختلف نيز فراوان به اين موضوع پرداخته شده و بيانات بسياري درباره اقتدار عظيم و نيروي تبديل‏كننده روح انسان، از كلام خداوند و پيامبران الهي وجود دارد…
انرژي مادر:
از آنجا كه جريان خلاق روحي، قابل تبديل به انرژي‏هاي گوناگون بوده و امكان زايش نيروهاي مختلف از دل آن وجود دارد، به آن انرژي مادر نيز گفته مي‏شود.
جنس جريان خلاق:
اين جريان بصورت نور به رؤيت باطن‏بينان رسيده است. اين نور اساساً سفيد خالص است اما در شرايط مختلف و بنابر نيازهاي مختلف، به رنگهاي آبي، سبز و بنفش و مشابه اينها درآمده است. همچنين در تعبيراتي كه در علوم باطني وجود دارد به مفهوم روح ـ نور يا نور ـ صدا بسيار اشاره شده است. گاهي نيز جريان مذكور به شكل يك توده يا سياله نوراني به رؤيت رسيده است.

http://www.oloomebateni.com/Article/2251/


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: