Monthly Archives: February, 2012

صد و هجدهمین سالگرد تولد مهربابا

مهربان شهریار ایرانی (مهربابا) در 25 فوریه 1894 ساعت 5 صبح در شهر پونای هند به دنیا آمد. خدا را دوست خواهید داشت: اگر احساس شما نسبت به سایرین، همان احساسی باشد که برای عزیزان خود دارید؛ اگر بجای عیب جویی از دیگران، به درون خویش بنگرید؛ اگر بجای غارت دیگران برای کمک خود، خود …

Continue reading

آیا ارواح وجود دارند؟

ایرلند –گَل وی یک عکاس ایرلندی به نام جاناتان کوران در عکسهای ظاهر شده خود با پدیده ای تکان دهنده برخورد. او که یک عکاس محلی است 13 شات عکاسی (پشت سر هم)از یک نقطه در گَل وی واقع در ایرلند تهیه کرده است. در یکی از این شاتها چیز عجیبی دیده می شود. در …

Continue reading

سخنان سای بابا (2)

كلمات مي‌‌توانند ديگران را تقويت كنند و در عين حال مي‌‌توانند باعث تضعيف شوند، آنها مي‌‌توانند از ديگران دوست بسازند و در عين حال مي‌‌توانند از آنها يك دشمن بسازند، كلمات مي‌‌توانند انسان را تعالي داده و يا او را پست كنند. هر كس بايد ياد بگيرد سخنانش را شيرين، نرم و دلنشين بيان كند. …

Continue reading

حقیقت

حقيقت همانطور بر تو آشکار مي‌شود و به تجربه ات مي‌رسد که آن را پذيرفته اي. براي اينکه تجربه ات را تغييردهي و جهانت را عوض کني چشم هايت را تغيير بده و نگاهت را عوض کن. ایلیا «میم»

Continue reading

حوزه درون افراد

آیا دیگران قادرند بی آنکه دست به اقدامی فیزیکی بزنند ما را متقاعد به انجام اشتباه یا جرمی نمایند؟ مولف مقاله و همچنین یک جرم شناس با نام دوناتو کاریسی نظریه ای ارائه داده اند که طبق آن برخی از افراد ممکن است به صورت ناخودآگاه تحت تاثیر افراد دیگری مرتکب جنایت شوند.اما آیا براستی …

Continue reading