حوزه درون افراد


آیا دیگران قادرند بی آنکه دست به اقدامی فیزیکی بزنند ما را متقاعد به انجام اشتباه یا جرمی نمایند؟
مولف مقاله و همچنین یک جرم شناس با نام دوناتو کاریسی نظریه ای ارائه داده اند که طبق آن برخی از افراد ممکن است به صورت ناخودآگاه تحت تاثیر افراد دیگری مرتکب جنایت شوند.اما آیا براستی چنین نجواکنندگان (مخوفی) وجود دارند و یا اینکه این تنها دستاویزی برای جنایتکاران است تا جرم خود را بر گردن دیگری بیندازند؟
در سال 1984 در آرژانتین یک کارگر بی سواد به نام ادواردو کاستانتینی چهار زن را به قتل رسانده بود و بعد گفته بود که وی این کار را تحت القای مردی به نام بنجامین گروکا انجام داده است. روان درمانی که این کیس را دنبال می کرد به یاد حادثه مشابه ای افتاد که در سال 1975 اتفاق افتاده بود در آن زمان همکار کاستانتینی تحت تاثیر کسی به نام بنجامین گروکا عینا این کار را کرده بود.در ضمن احتمال این که کاستانتینی از این موضوع خبر دار باشد بسیار ضعیف بود.
به نظر میرسد متوقف کردن افرادی که قادرند با زمزمه های شرورانه خود دیگران را ترغیب به ارتکاب قتل کنند آسان نباشد و چون آنها بطور فیزیکی مرتکب قتل نمی شوند قانون هم نمی تواند آنها را متهم کند.
افرادی که چنین توانایی ای دارند استعدادبسیار خاصی دارند که به کمک آن می توانند از هیپنوتیزم شدن یا رفتن به هرگونه اغوایی اجتناب کنند ، ولی در عین حال قادرند به جای اینکه خود مرتکب جرم شوند دیگران را به ارتکاب قتل متقاعد سازند.
آنها قادرند درهای حوزه درون افراد را گشوده و به بُعد تاریک درون آنها وارد گردند.گاهی این در به خوبی قفل شده و گاهی هم نه! و زمزمه کنندگان مرگ و جنایت کلید باز کردن آن را در اختیار دارند!
منبع :هافینگتون پست
http://www.unexplained-mysteries.com/viewnews.php?id=220811
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: