Monthly Archives: March, 2012

بخشیدن

برای بدست آوردن هرچیزی باید قسمتی از آن را ببخشیم. البته بخشیدن باید بدون چشم‌داشت سود باشد؛ در غیراین‌صورت معامله است. (ار کتاب آخرین راز شاد زیستن)

Continue reading

خدمت

خدمت به انسان، خدمت به خدا است، چرا که او در هر انسان و هر موجود زنده، در هر سنگ و هر کنده درخت وجود دارد ». «اگر شما به هم نوع خود که هم شهری و خویشاوند زنده شما با احساس، بر انگیزش و غرایض مشابه هستند و خدمت شما را با لبخندی حاکی …

Continue reading

معلم بزرگ

به روايت ال ياسين ايليا «ميم» رام الله در ميان پيروان خود و در سطح جامعه با نام ايليا «ميم» شناخته مي‌شود.[1] القاب و نسبت‌هاي مختلفي از جانب طيف‌هاي مختلف به او داده شده. ظاهر او شباهتي به افراد مذهبي ندارد و خود مؤکداً گفته است که مذهبي و متشرع نيست. وي درباره دين و مذهب …

Continue reading

بهشت و جهنم

بهشت و جهنم در همين دنيا واقع شده و حتي پيش از اين دنيا آغاز شده و تا بعد از اين دنيا نيز ادامه خواهد داشت. بهشت و جهنم اصلي در درون انسان است و كيفيتي در روح بشر است كه در جهان بيروني نيز تجسم دارد. هم اكنون تو در بهشتي يا جهنمي. پس …

Continue reading

داستان (1)

مردی در کنار ساحل دورافتاده ای قدم میزد. مردی را در فاصله دور می بیند که مدام خم میشود و چیزی را از روی زمین بر میدارد و توی اقیانوس پرت میکند. نزدیک تر می شود، میبیند مردی بومی صدفهایی را که به ساحل می افتد در آب میاندازد. – صبح بخیر رفیق، خیلی دلم …

Continue reading