با خود و خدا صدیق باشید

بگذارید دلتان پاک باشد. در ظاهر آن طور که در باطن نیستید عمل نکنید. کاملا صدیق باشید _ خدا صداقت بیکران است.
خود را پرهیزکار نشان ندهید، زیرا خدا همه جا هست و خدا را نمی توان اغفال نمود _ پس چرا خود را طوری نشان دهید که نیستید؟
من از شما چیزی نمی خواهم مگر ارمغان اطاعت. آن را به من بدهید و خود را از بند جهل آزاد سازید.
توجه داشته باشید، جهل را آن طوری که باید تجربه شود تجربه کنید و برای آزادی همت نمایید. با خود و خدا صدیق
باشید. شما می توانید دنیا را اغفال کنید، اما از دانش آنکه همه چیز را میداند هرگز نمی توانید فرار کنید _ چنین است قانون الهی.
مهربابا

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: