سخنان بودا (1)


از بودا پرسيدند : تو و شاگردانت چه مي كنيد؟
او پاسخ داد : “ مي نشينيم، راه مي رويم و غذا مي خوريم ” .
پرسشگر گفت : اما همه كس اين كارها را مي كند.
بودا پاسخ گفت : “ اما وقتي كه ما مي نشينيم ، مي دانيم كه نشسته ايم و وقتي راه مي رويم مي دانيم كه راه مي رويم”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: