اصوات اسرار آمیز در یلو استون امریکا


در پارک بین المللی و معروف یلو استون در امریکا گزارشات متعددی مبنی بر شنیده شدن اصوات اسرار آمیز از جانب گردشگران ارائه شده است.سالهاست که گردشگران این پارک گزارش می دهند که موسیقی ای مبهم در نزدیکی ساحل دریاچه از سمت آسمان به گوش می رسد.برخی از آنها این موسیقی را به زنگ سیم تلگراف و برخی به همهمه دسته ای زنبور تشبیه کرده اند که به آرامی از دور دست آغاز شده و به سرعت به بالای سر رسیده و دوباره در دور دست محو می گردد.
کیتندن یکی از دانشمندان بسیار سرسخت و مخالف داستانها و پدیده های عجیب و اسرار آمیز بوده است و جالب اینکه وی اولین و برجسته ترین شخصی است که در مورد صداهای اسرار آمیز یلو استون نوشته است.
همچنین در یک پروژه تحقیقاتی ادوین لینتون پروفسور بیولوژِی و جفرسون کالج و یک متخصص دیگر در حال تحقیق درباره دریاچه یلو استون در سال 1980 بوده اند که اصواتی اسرار آمیز را بیش از چند بار به گوش شنیده اند. لینتون می نویسد به نظر میرسید که این اصوات از بالای سرمان شروع می شد ، به سمت آسمان حرکت می کرد و بعد در دور دست در سمت جنوب غرب محو می گردید.تا کنون توضیح قابل قبولی برای نحوه ایجاد این اصوات ارائه نشده است

منبع یلو استون گیت.

http://www.yellowstonegate.com/2012/02/no-explanation-for-mysterious-lake-music-reported-by-many-yellowstone-visitors

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: