بودا

از بودا پرسيدند : تو و شاگردانت چه مي كنيد؟ او پاسخ داد : “ مي نشينيم، راه مي رويم و غذا مي خوريم ” . پرسشگر گفت :” اما همه كس اين كارها را مي كند. گ بودا پاسخ گفت : “ اما وقتي كه ما مي نشينيم ، مي دانيم كه نشسته ايم و وقتي راه مي رويم مي دانيم كه راه مي رويم”
این یعنی متعلق و اسیر زمان گذشته و آينده نبودن . ما با مراقبه و تمركز در زمان حال زندگي مي كنيم ..
بيش از 2500 سال پيش؛ بودا، بنيانگذار مکتب بوديسم بود. پدرش پادشاه نپال امروزي نام «سيدارتا» به معني كسي كه به هدفش مي‌رسد را برايش انتخاب كرد. در 29 سالگي در اثر يك انقلاب روحي از كاخ گريخت و پس از شش سال رياضت هاي سخت در جنگل سرانجام هنگامي كه از وصول به حقيقت از طريق رياضت نوميد شد، به تأمل و تفكر و مراقبت معنوي روي آورد و پس از آن با هفت هفته توقف زير درختي (انجير) كه بعداً درخت بيداري ناميده شد با مارا يعني شيطان ويرانگر مبارزه كرد و مراحل خلسه روحي را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشت و به خلوص ذهن و حقيقت دست يافت و بوداي دورة كنوني شد. آنچه وي كشف كرد يك قانون ساده طبيعي بود و آن اين كه بر جهان قانون پاداش و كيفر حكمفرماست از نيكي، نيكي، و از بدي، بدي زاييده مي شود. ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: