Monthly Archives: May, 2012

نوح آموز 2

نوح آموز روش‌هاي جوان ماندن و سالم زيستن و عمر نوح آسا (قسمت دوم)   همه مي‌دانيم که عمر حضرت نوح(ع) بسيار طولاني و نزديک به هزار سال (950) بوده است. البته پدران او هم عمر طولاني داشتند مثلا حضرت آدم 930 سال در زمين زندگي کرد. پسر او شيث در 912 سالگي مرد، انوش …

Continue reading

عشق الهی

اساس همه راه هایی که به حضور الهی ختم می شود، عشق الهی است. ایلیا میم

Continue reading

جویای فرزانگی

مردی جویای فرزانگی تصمیم گرفت به کوه ها برود زیرا به او گفته بودند که هر دو سال یک بار خداوند آنجا ظاهر می شود. طی اولین سال در آنجا از هر آنچه که زمین به او داد تغذیه کرد. عاقبت دیگر چیزی برای خوردن پیدا نکرد و مجبور شد به شهر باز گردد. او …

Continue reading

نوح آموز

فرضیات اولیه درباره ی طول عمر – به قلم پریا (شباب حسامی) همه مي‌دانيم كه عمر حضرت نوح(ع) بسيار طولاني و نزديك به هزار سال (950) بوده است. البته پدران او هم عمري طولاني داشتند مثلاً حضرت آدم 930 سال در زمين زندگي كرد. پسر او شيث در 912 سالگي مرد. آنوش(پسر شيث) در 905 سالگي …

Continue reading

محبت

به اندازه قلب تان به همدیگر محبت کنید. هر که قلبش بزرگ تر و محبتش بیشتر است، حضور خداوند در او افزونتر است. ایلیا میم

Continue reading