راز داوینچی!!!

لئوناردو داوینچی هزاران نقاشی ارزشمند از اعضای بدن انسان از خود بر جای گذاشته است، نقاشی هایی که جزئیات اعضای بدن انسان را به شکل بی نظیری به تصویر کشیده اند.متاسفانه وی قبل از به اتمام رساندن شرح این تصاویر از دنیا رفت و نوشته هایش هرگز به چاپ نرسید.
دانش آناتومی پیشرفته امروزی از اینکه داوینچی چگونه توانسته است پانصد سال پیش جزئیات اعضای بدن را به صورت پیشرفته و تا این حد بی نقص و صحیح به تصویر بکشاند در حیرت فرو رفته است. دانش پزشکی آناتومی بر این باور است که کارهای آناتومیِ لئوناردو، چند صد سال جلوتر از زمان وی بوده است و حتی امروز هم در شناخت بدن انسان به دانشمندان کمک می کند.
پروفسور پیتر آبراهام طراحی های داوینچی را مورد بررسی قرار داده و اظهار می دارد : لئوناردو مشاهده گر ی بسیار ریز بین و عالم بوده است. او هر آنچه را که می دیده به تصویر کشیده و آنچه او می دیده دقیق و کامل بوده است.
دانشمندان آناتومیست می گویند که ما اخیرا تنها به کمک تکنولوژی تری –دی و دیجیتالی و حرکت دادن تصویرها توانسته ایم به طور قطعی آنچه را ببینیم که دستها و چشمان لئوناردو داوینچی صدها سال قبل به آن دست یافته بود.

منبع :بی بی سی نیوز
http://www.unexplained-mysteries.com/viewnews.php?id=226403

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: