Monthly Archives: May, 2012

راز داوینچی!!!

لئوناردو داوینچی هزاران نقاشی ارزشمند از اعضای بدن انسان از خود بر جای گذاشته است، نقاشی هایی که جزئیات اعضای بدن انسان را به شکل بی نظیری به تصویر کشیده اند.متاسفانه وی قبل از به اتمام رساندن شرح این تصاویر از دنیا رفت و نوشته هایش هرگز به چاپ نرسید. دانش آناتومی پیشرفته امروزی از …

Continue reading

نظریه پیوند تمدن ها و نزدیکی ادیان

پيوند تمدنها و نزديکي اديان « برگرفته از تعالیم ایلیا میم » منبع: فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا «ميم»   يکي از اتهاماتي که دربارۀ ما مطرح مي‌شد اين بود که ما مي‌خواهيم اسلام را با اديان ديگر و بويژه دين مسيحيت و يهود تلفيق کنيم. طرح اين اتهام عللي داشت و مثل بخش اعظم …

Continue reading

نقاش زندگی

انسان نقاش زندگی خویش است و نقاشِ وجود خود. قلم او، اندیشه های اوست. ایلیا میم

Continue reading