عشق


اگر ما عاشق باشیم دنیا تغییر می کند .
نور عشق ظلمت گناه را از بین می برد .
باید که جویای عشق دیگران باشیم ، حتی با وجود ترس از این که دست رد به سینه ما بزنند .
با ترس از نگاه های تند ، با ترس از سنگدلی دیگران ، هرگز نباید اجازه دهیم که از جست و جوی عشق دست بکشیم .
پائولو کوئیلو

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: