دنیای شگفت انگیز موسیقی


موسيقي موزون و هماهنگ مي تواند كاركردها و فعاليتهاي مغزي را تغيير داده و به عنوان ابزاري در درمان بيمارهاي سرطاني ،كودكان بيش فعال ،افسردگي، آرام كردن بيماران ، كاهش درد و … اثري قدرتمند داشته باشد.
تعدادي از دانشمندان همراه با عده اي موسيقي دان در مركز تحقيقاتي كامپيوتري استنفورد گرد هم آمده تا تاثيرات موسيقي بر روي انسان را مورد بررسي قرار دهند.موسيقي دانان با تاثيرات اسرار آميز موسيقي در مراسم و آداب هاي معنوي و مذهبي و دعا خواني كه در فرهنگهاي مختلف دنيا وجود دارد آشنايي ديرينه داشته اند اما با توجه به علاقه اي كه اخيرا به تحقيق در مورد خواب و، مراقبه و هيپنوتيزم معطوف شده تعدادي از دانشمندان نيز كه شمار آنها رو به افزايش است اظهار داشته اند كه موسيقي و ريتم هاي هماهنگ مي توانند وضعيت هاي ذهني را به سمت قابل پيش بيني اي تغيير داده و حتي قادر به درمان آسيبهاي مغزي و نيز درمان بيماريها شوند.
ضربات نت هاي موسيقي، امواج مغزي را تحريك كرده و باعث مي گردند كه امواج مغزي با آنها همگام گشته و همزمان همان ريتم موسيقي را تكرا ر كنند (طنين بيندازند).بنابراين ريتم هاي آهسته و آرام همان امواج مغزي آرامي را كه در زمان هيپنوتيزم و مراقبه توليد مي شوند بوجود مي آورد ، در حاليكه ريتم هاي تند و قوي، امواج مغزي مربوط به حالت خطر و هشدار را ايجاد مي كنند.تنفس و تپش قلب نيز كه از فعاليتهاي غير ارادي تحت كنترل مغز هستند با تغييرات امواج مغزي تغيير مي يابند. موسيقي ريتميك و هماهنگ باعث مي گردد كه افراد به وقايع زندگي با آرامش بيشتري پاسخ داده و از اين رو از آثار مخرب فشارها و استرس ها ، آثار مخرب كينه جويي و انتقام جلوگيري كرده و سطح خوش بيني را در افراد بالا مي برد و نيز باعث پايين آمدن فشار خون ، كاهش حملات قلبي ، بالا بردن سطح ايمني بدن و .. مي شود و از اين رو نه تنها باعث آرامش خاطر مي گردد بلكه در سلامتي و درمان نيز نقش بسزايي دارد.
http://stress.about.com/od/tensiontamers/a/music_therapy.htm

http://www.stanford.edu/dept/news/pr/2006/pr-brainwave-053106.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: