بزرگترین کشفیات برای طول عمر

رژيم نوح‌آسا

(قسمت اول)

اين رژيم غذايي حاوي توصيه‌هاي تغذيه‌ايست كه در آستانة قرن بيست و يك (و اواخر قرن بيستم) توسط دانشمندان آمريكايي و اروپايي به اطلاع جامعه بشري رسيده است. از آنجا كه بيش از 90% توصيه‌هاي تغذيه‌اي دانشمندان و متخصصان تغذيه، هزاران سال پيش در فرمايشات خداوند به نوح(ع) آمده است، اسم آن را رژيم غذايي نوح‌آسا گذاشتم.(1) به‌نظرم مهم‌ترين كاري كه متخصصان تغذيه طي چند قرن گذشته انجام داده‌اند،‌ اثبات و تأييد آموزه‌هاي الهي و كهني است كه دربارة تغذيه وجود دارد.(2) به‌همين دليل مي‌توان گفت كه رژيم نوح‌آسا حاوي آخرين يافته‌ها و كشفيات دانشمندان در زمينة تغذية كاربردي است. سعي كرده‌ام تا همة نتايج تحقيقاتي معتبر و آزمون شده را در ارتباط با رژيم نوح‌آسا جمع آوري كنم و به‌عنوان مستندات آن بياورم. البته در اين نوشته، فقط فهرست قسمت اول رژيم نوح‌آسا بيان مي‌شود و بعداًً دربارة اثرات و نتايج هر يك از توصيه‌ها، مفصلاً شرح مي‌دهم. بايد گفت که دربارة هر يك از بندهاي اين رژيم كتاب‌هاي متعددي نوشته شده است و شايد دربارة كل توصيه‌هاي به‌كار رفته در آن بيشتر از 170 كتاب به رشتة تحرير درآمده باشد بنابراين شرح اين رژيم غذايي خلاصة حداقل 170 كتاب است.

  علف گندم بخوريد. علف گندم داراي حداقل 18 نتيجه و بيش از 14 عنصر حياتي است.توصيه‌ها, تغذيه‌, قرن بيست و يك , دانشمندان, آمريكايي ,اروپايي , اطلاع ,جامعه بشري ,متخصصان تغذيه, هزاران سال ,خداوند ,نوح(ع) , نوح‌آسا , اثبات , تأييد , الهي , كهن,رژيم نوح‌آسا , كشفيات , علف ,گندم , غدد , هورمون‌هاي , آب , روغن جگر ماهي , امگا , روغن زيتون , روغن‌, آنتي‌اکسيدان‌, گياهي , جامد , روغن‌هاي مايع , ضدپيري , قلبي , عروقي , ليوان ,ماست , ميکروب , سير , پياز , فندق‌, گردو, بادام, بادام هندي, بادام زميني, ميوه , سبزي , جوانة گندم , جوانة يونجه, شكر , شيريني‌جات ,مصنوعي , عسل, خرما ,كشمش ,شيريني طبيعي, , شيميايي, جواني , ضد پيري , گوشت‌هاي سفيد , مرغ , ماهي, گوشت‌هاي قرمز , انگل, غلات , حبوبات , سبوس‌ها , سبوس گندم , انرژي , هضم , نور آفتاب , آنزيم‌,مفيد , حيوانات , خزندگان, زمين, پرندگان,هوا , ماهيان, دريا ,بهترین رژیم ,رژیمی برای لاغری, بهترین روش برای لاغری, روشهای جوان ماندن , چطور جوان بمانیم ,عوامل جوانی ,جوانی را تجربه کنید, رژیمی برای تمام انسانها , غذاهای خوب بهترین نوع تغذیه, علف گندم مي‌تواند غدد و هورمون‌هاي خستة شما را دوباره وادار به رويش نمايد.

  زياد آب بخوريد تا سم‌هاي بدنتان شسته و خارج شود. جريان خونتان روان‌تر شود و 9 پيامد ديگر.

  روغن جگر ماهي و روغن‌هايي كه داراي امگا 3 (و ديگر امگاها) مي‌باشند بخوريد. روغن‌هاي امگا داراي 6 خاصيت مهم‌اند.

  روغن زيتون و روغن‌هاي آنتي‌اکسيدان‌دار و گياهي را هر چه بيشتر جايگزين روغن‌هاي جامد يا روغن‌هاي مايع معمولي كنيد. روغن زيتون علاوه بر تأثير ضدپيري خود بر ضد بيماري‌هاي قلبي و عروقي هم عمل مي‌کند و گفته مي‌شود که هنوز بيش از 90% از خاصيت‌هاي آن شناخته نشده است.

 

 

-هر روز حداقل يك ليوان ماست بخوريد. ماست روده‌ها را که محل تجمع هزاران ميکروب ناشي از مدفوع است را پاک مي‌کند و هشت تأثير مهم ديگر هم دارد.

-هفته‌اي حداقل چهار مرتبه سير و كلي پياز بخوريد و شاهد 22 اثر فوق‌العادة آن باشيد. افزايشتوصيه‌ها, تغذيه‌, قرن بيست و يك , دانشمندان, آمريكايي ,اروپايي , اطلاع ,جامعه بشري ,متخصصان تغذيه, هزاران سال ,خداوند ,نوح(ع) , نوح‌آسا , اثبات , تأييد , الهي , كهن,رژيم نوح‌آسا , كشفيات , علف ,گندم , غدد , هورمون‌هاي , آب , روغن جگر ماهي , امگا , روغن زيتون , روغن‌, آنتي‌اکسيدان‌, گياهي , جامد , روغن‌هاي مايع , ضدپيري , قلبي , عروقي , ليوان ,ماست , ميکروب , سير , پياز , فندق‌, گردو, بادام, بادام هندي, بادام زميني, ميوه , سبزي , جوانة گندم , جوانة يونجه, شكر , شيريني‌جات ,مصنوعي , عسل, خرما ,كشمش ,شيريني طبيعي, , شيميايي, جواني , ضد پيري , گوشت‌هاي سفيد , مرغ , ماهي, گوشت‌هاي قرمز , انگل, غلات , حبوبات , سبوس‌ها , سبوس گندم , انرژي , هضم , نور آفتاب , آنزيم‌,مفيد , حيوانات , خزندگان, زمين, پرندگان,هوا , ماهيان, دريا ,بهترین رژیم ,رژیمی برای لاغری, بهترین روش برای لاغری, روشهای جوان ماندن , چطور جوان بمانیم ,عوامل جوانی ,جوانی را تجربه کنید, رژیمی برای تمام انسانها , غذاهای خوب بهترین نوع تغذیه, قدرت ايمني و دفاعي بدن در برابر بيماري‌ها و ميکروب‌ها از اولين نتايج خوردن سير و پياز است.

  هر روز يا يك روز در ميان از انواع فندق‌ها (نظير گردو، بادام، فندق، بادام هندي و بادام زميني) استفاده كنيد.توصيه‌ها, تغذيه‌, قرن بيست و يك , دانشمندان, آمريكايي ,اروپايي , اطلاع ,جامعه بشري ,متخصصان تغذيه, هزاران سال ,خداوند ,نوح(ع) , نوح‌آسا , اثبات , تأييد , الهي , كهن,رژيم نوح‌آسا , كشفيات , علف ,گندم , غدد , هورمون‌هاي , آب , روغن جگر ماهي , امگا , روغن زيتون , روغن‌, آنتي‌اکسيدان‌, گياهي , جامد , روغن‌هاي مايع , ضدپيري , قلبي , عروقي , ليوان ,ماست , ميکروب , سير , پياز , فندق‌, گردو, بادام, بادام هندي, بادام زميني, ميوه , سبزي , جوانة گندم , جوانة يونجه, شكر , شيريني‌جات ,مصنوعي , عسل, خرما ,كشمش ,شيريني طبيعي, , شيميايي, جواني , ضد پيري , گوشت‌هاي سفيد , مرغ , ماهي, گوشت‌هاي قرمز , انگل, غلات , حبوبات , سبوس‌ها , سبوس گندم , انرژي , هضم , نور آفتاب , آنزيم‌,مفيد , حيوانات , خزندگان, زمين, پرندگان,هوا , ماهيان, دريا ,بهترین رژیم ,رژیمی برای لاغری, بهترین روش برای لاغری, روشهای جوان ماندن , چطور جوان بمانیم ,عوامل جوانی ,جوانی را تجربه کنید, رژیمی برای تمام انسانها , غذاهای خوب بهترین نوع تغذیه, اين‌ها داراي 15 اثر مهم و حياتي‌اند.

veggiesروزي چند وعده ميوه و سبزي بخوريد. اين‌كار آن‌قدر خاصيت دارد كه بايد تعداد خواص آن را محاسبه كرد و ممكن است سر از 100 به بالا

دربياورد. به‌عنوان يکي از نتايج شاخص خوردن مداوم سبزي و ميوه مي‌توان گفت که اين‌کار يکي از اصول اساسي سالم زيستي و تجديد نيروي حياتي است.

  از جوانه‌هاي گياهان استفاده كنيد مخصوصاً‌ جوانة گندم و جوانة يونجه. جوانه‌ها داراي حداقل بيستتوصيه‌ها, تغذيه‌, قرن بيست و يك , دانشمندان, آمريكايي ,اروپايي , اطلاع ,جامعه بشري ,متخصصان تغذيه, هزاران سال ,خداوند ,نوح(ع) , نوح‌آسا , اثبات , تأييد , الهي , كهن,رژيم نوح‌آسا , كشفيات , علف ,گندم , غدد , هورمون‌هاي , آب , روغن جگر ماهي , امگا , روغن زيتون , روغن‌, آنتي‌اکسيدان‌, گياهي , جامد , روغن‌هاي مايع , ضدپيري , قلبي , عروقي , ليوان ,ماست , ميکروب , سير , پياز , فندق‌, گردو, بادام, بادام هندي, بادام زميني, ميوه , سبزي , جوانة گندم , جوانة يونجه, شكر , شيريني‌جات ,مصنوعي , عسل, خرما ,كشمش ,شيريني طبيعي, , شيميايي, جواني , ضد پيري , گوشت‌هاي سفيد , مرغ , ماهي, گوشت‌هاي قرمز , انگل, غلات , حبوبات , سبوس‌ها , سبوس گندم , انرژي , هضم , نور آفتاب , آنزيم‌,مفيد , حيوانات , خزندگان, زمين, پرندگان,هوا , ماهيان, دريا ,بهترین رژیم ,رژیمی برای لاغری, بهترین روش برای لاغری, روشهای جوان ماندن , چطور جوان بمانیم ,عوامل جوانی ,جوانی را تجربه کنید, رژیمی برای تمام انسانها , غذاهای خوب بهترین نوع تغذیه, و هفت تأثير قابل توجه هستند و مي‌توانند معدود

 

ي از امکانات غيرفعال جسمي را فعال کنند.

  شكر و شيريني‌جات مصنوعي را آن‌قدر كاهش دهيد كه به صفر برسد و در عوض و در صورت نياز، از شيريني‌هاي فوق‌العاده و پر اثر مانند عسل، خرما و كشمش استفاده كنيد. شيريني مصنوعي سم است و شيريني طبيعي داروست.

  هر چه كمتر از غذاهاي شيميايي، فرآوري شده و مصنوعي استفاده كنيد و غذاهاي خود را از نوع غذاهاي طبيعي انتخاب كنيد. اين يكي از رازهاي زنده شدن دوبارة جسم و زندگي واقعي جسم است.

  آنتي‌اكسيدان‌ها را كه عوامل جواني و ضد پيري هستند، به فراواني استفاده كنيد. ميوه‌ها

توصيه‌ها, تغذيه‌, قرن بيست و يك , دانشمندان, آمريكايي ,اروپايي , اطلاع ,جامعه بشري ,متخصصان تغذيه, هزاران سال ,خداوند ,نوح(ع) , نوح‌آسا , اثبات , تأييد , الهي , كهن,رژيم نوح‌آسا , كشفيات , علف ,گندم , غدد , هورمون‌هاي , آب , روغن جگر ماهي , امگا , روغن زيتون , روغن‌, آنتي‌اکسيدان‌, گياهي , جامد , روغن‌هاي مايع , ضدپيري , قلبي , عروقي , ليوان ,ماست , ميکروب , سير , پياز , فندق‌, گردو, بادام, بادام هندي, بادام زميني, ميوه , سبزي , جوانة گندم , جوانة يونجه, شكر , شيريني‌جات ,مصنوعي , عسل, خرما ,كشمش ,شيريني طبيعي, , شيميايي, جواني , ضد پيري , گوشت‌هاي سفيد , مرغ , ماهي, گوشت‌هاي قرمز , انگل, غلات , حبوبات , سبوس‌ها , سبوس گندم , انرژي , هضم , نور آفتاب , آنزيم‌,مفيد , حيوانات , خزندگان, زمين, پرندگان,هوا , ماهيان, دريا ,بهترین رژیم ,رژیمی برای لاغری, بهترین روش برای لاغری, روشهای جوان ماندن , چطور جوان بمانیم ,عوامل جوانی ,جوانی را تجربه کنید, رژیمی برای تمام انسانها , غذاهای خوب بهترین نوع تغذیه,و سبزيجات منبع اصلي آنتي‌اكسيدان‌ها هستند.

توصيه‌ها, تغذيه‌, قرن بيست و يك , دانشمندان, آمريكايي ,اروپايي , اطلاع ,جامعه بشري ,متخصصان تغذيه, هزاران سال ,خداوند ,نوح(ع) , نوح‌آسا , اثبات , تأييد , الهي , كهن,رژيم نوح‌آسا , كشفيات , علف ,گندم , غدد , هورمون‌هاي , آب , روغن جگر ماهي , امگا , روغن زيتون , روغن‌, آنتي‌اکسيدان‌, گياهي , جامد , روغن‌هاي مايع , ضدپيري , قلبي , عروقي , ليوان ,ماست , ميکروب , سير , پياز , فندق‌, گردو, بادام, بادام هندي, بادام زميني, ميوه , سبزي , جوانة گندم , جوانة يونجه, شكر , شيريني‌جات ,مصنوعي , عسل, خرما ,كشمش ,شيريني طبيعي, , شيميايي, جواني , ضد پيري , گوشت‌هاي سفيد , مرغ , ماهي, گوشت‌هاي قرمز , انگل, غلات , حبوبات , سبوس‌ها , سبوس گندم , انرژي , هضم , نور آفتاب , آنزيم‌,مفيد , حيوانات , خزندگان, زمين, پرندگان,هوا , ماهيان, دريا ,بهترین رژیم ,رژیمی برای لاغری, بهترین روش برای لاغری, روشهای جوان ماندن , چطور جوان بمانیم ,عوامل جوانی ,جوانی را تجربه کنید, رژیمی برای تمام انسانها , غذاهای خوب بهترین نوع تغذیه,

 گوشت‌هاي سفيد (مثل مرغ و ماهي) را تا حد زيادي جايگزين گوشت‌هاي قرمز كنيد. گوشت‌هاي قرمز علاوه بر دارا بودن ميزان بالاي انگل، يکي از عوامل انسداد عروق محسوب مي‌شوند.

 

  غلات و حبوبات را به يكي از عناصر ضروري غذاهاي خود تبديل كنيد. غلات يکي از عوامل مهم طول عمر محسوب مي‌شوند.

  سبوس‌ها و مخصوصاً سبوس گندم و نان كامل را فراموش نكنيد. سبوس‌ها از علل ايجاد حرکات موجي و طبيعي روده‌ها هستند. بدون وجود آنها بروز يبوست که منشاء بسياري از بيماري‌هاست، حتمي است.

  تا جائي‌كه به‌سلامتي شما ضربه نخورد از داروهاي شيميايي استفاده نكنيد. علت بعضي از بيماري‌ها و بسياري از مرگ‌ها، درمان‌هاي غيرصحيح با داروهاي شيميايي است.

 مصرف خود را از محصولات دريايي (نظير ماهي، ميگو و جلبك‌ها) افزايش دهيد. توصيه‌ها, تغذيه‌, قرن بيست و يك , دانشمندان, آمريكايي ,اروپايي , اطلاع ,جامعه بشري ,متخصصان تغذيه, هزاران سال ,خداوند ,نوح(ع) , نوح‌آسا , اثبات , تأييد , الهي , كهن,رژيم نوح‌آسا , كشفيات , علف ,گندم , غدد , هورمون‌هاي , آب , روغن جگر ماهي , امگا , روغن زيتون , روغن‌, آنتي‌اکسيدان‌, گياهي , جامد , روغن‌هاي مايع , ضدپيري , قلبي , عروقي , ليوان ,ماست , ميکروب , سير , پياز , فندق‌, گردو, بادام, بادام هندي, بادام زميني, ميوه , سبزي , جوانة گندم , جوانة يونجه, شكر , شيريني‌جات ,مصنوعي , عسل, خرما ,كشمش ,شيريني طبيعي, , شيميايي, جواني , ضد پيري , گوشت‌هاي سفيد , مرغ , ماهي, گوشت‌هاي قرمز , انگل, غلات , حبوبات , سبوس‌ها , سبوس گندم , انرژي , هضم , نور آفتاب , آنزيم‌,مفيد , حيوانات , خزندگان, زمين, پرندگان,هوا , ماهيان, دريا ,بهترین رژیم ,رژیمی برای لاغری, بهترین روش برای لاغری, روشهای جوان ماندن , چطور جوان بمانیم ,عوامل جوانی ,جوانی را تجربه کنید, رژیمی برای تمام انسانها , غذاهای خوب بهترین نوع تغذیه,اين محصولات عموماً داراي املاح حياتي و مهمي هستند که در درياها وجود دارد. تاکنون بيش از90 مورد از اين املاح سودمند شمارش‌شده و در آب دريا به تشخيص رسيده.

  مراقب باشيد كه غذاهايي را كه با هم مي‌خوريد با يكديگر سازگاري و هماهنگي داشته باشند. غذاهاي ناسازگار بخش زيادي از انرژي شما را از طريق هضم مشكل از دست مي‌دهند و توليد سم مي‌كنند. ترکيب غذايي مناسب 6 خاصيت مهم ديگر هم دارد.

  تا مي‌توانيد نمك و غذاهاي شور نخوريد. در تغذيه ضرب‌المثلي هست كه مي‌گويد نمك داراي 30 خاصيت كشنده است.

  هر روز از نور آفتاب تغذيه كنيد. تغذيه روزانه از نور مستقيم آفتاب (براي تمام بدن) نبايد كمتر از هشت دقيقه(3) باشد. تأمين ويتامين طبيعي«دي» تنها يكي از آثار حمام آفتاب است. نور آفتاب داراي 6 نتيجة مشخص براي انسان است.

  كم بخوريد و كم‌كم بخوريد. به‌عبارتي در يك وعده زياد نخوريد بلكه به مقدار نه چندان زياد بخوريد و به‌جاي يكجا خوردن، كم‌كم و به‌دفعات بخوريد. اين‌كار مي‌تواند ميزان آنزيم‌هاي مفيد را در بدن‌تان تا ده برابر افزايش دهد و چهار خاصيت درخشان ديگر.

  حالا يك بار به كلامي كه خداوند درباره تغذيه به نوح(ع) مي‌فرمايد توجه كنيد و مشاهده نماييد كه آخرين توصية تغذيه‌اي قرن ما، در آن نهفته است:

  «بارور و زياد شويد و زمين را پر سازيد. همه حيوانات و خزندگان زمين، پرندگان هوا و ماهيان دريا از شما خواهند ترسيد، زيرا همة آنها را زير سلطه شما قرار داده‌ام و شما مي‌توانيد علاوه بر غلات و سبزيجات، از گوشت آنها نيز براي خوراك استفاده كنيد».

تحقيق و تاليف: پِريا (شباب حسامي)

پي‌نوشت:

1ـ دليل ديگر نام گذاري اين رژيم با عنوان «نوح‌آسا» اين است كه همه توصيه‌هاي آن در راستاي افزايش طول عمر و سلامتي قرار دارند.

2ـ اين مطالب دربارة بعضي از رشته‌هاي علمي ديگر مانند روانشناسي و اخلاق هم صادق است.

3ـ تقريباً معادل زماني كه نور به زمين مي‌رسد!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: