در طول تاریخ بشریت هرگز كسی با “خودخواهی و خود بینی” هدایت نشده

خود خواهی یا خدا خواهی

 خود خواهی ,خدا خواهی,تاریخ بشریت ,نجات زندگی,برگرفته از تعالیم حق - جلد اول,لینک دانلودِ جریان هدایت الهی (تعالیم حق - جلد اول)

در طول تاریخ بشریت هرگز كسی با “خودخواهی و خود بینی” هدایت نشده و حضور حقیقت را در نیافته. هیچ كس با پرداختن به خود و در جهت خواسته های خود حركت كردن، به وصول حق و  اتصال به خداوند نائل نشده است. پیامبر خدا چنین می فرماید: “هركس كه به فكر نجات زندگی خود بود در واقع آن را از دست داده. به عبارتی كسی كه به زندگی خود محكم چسبیده در واقع آن را نابود ساخته است

 

برگرفته از تعالیم حق – جلد اول

 

لینک دانلودِ جریان هدایت الهی (تعالیم حق – جلد اول)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: