اینترنت بدون فیلترینگ با انواع فیلترشکن های رایگان

آسان ترین دسترسی به انواع فیلترشکن های سریع و رایگان

تمامی فیلترشکن ها در یک صفحه

Ultrasurf و Psiphon و FreeGate و Tor Browser و Your Freedom و Proxifier و Orbot

Camera/Shy و Simurgh و JonDo و Hotspot Shield و…

Ultrasurf
فیلترشکن اولتراسورف
صفحه اصلی سایت
دانلود آخرین نسخه
https://ultrasurf.us/download/u.zip
سایت دیگر
صفحه دانلود
http://wujieliulan.com/download.php

دانلود فیلترشکن UltraSurf قابل اجرا در Android

صفحه دانلود
http://wujieliulan.com/download.php
دانلود آخرین نسخه
http://wujieliulan.com/download/um.apk

Psiphon
فیلترشکن سایفون
سایت اصلی شرکت سازنده: (در صفحه products می توانید نرم افزار را مشاهده کنید)
سایت اصلی فیلترشکن سایفون 3
FreeGate
فیلترشکن فریگیت
صفحه اصلی سایت
صفحه دانلود
http://us.dongtaiwang.com/loc/download.en.php
سایت دیگر
صفحه دانلود
http://dongtaiwang.com/loc/download.php
Proxifier
سایت اصلی نرم افزار
http://www.proxifier.com
صفحه دانلود
http://www.proxifier.com/download.htm
Your Freedom
فیلترشکن یورفریدوم رایگان
صفحه اصلی سایت
صفحه دانلود
https://www.your-freedom.net/index.php?id=downloads
دانلود اخرین نسخه بتا
https://www.your-freedom.net/ems-dist/beta/
نمایش آخرین نسخه موجود قابل نصب روی ویندوز
https://www.your-freedom.net/ems-dist/latest-installer
نمایش آخرین نسخه موجود قابل نصب روی موبایل اندروید:
https://www.your-freedom.net/ems-dist/latest-android
اطلاع از آخرین تغییرات داده شده در فیلترشکن
https://www.your-freedom.net/ems-dist/CHANGES.txt
Tor Browser
فیلترشکن تور
صفحه اصلی سایت
https://www.torproject.org
صفحه دانلود
https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en
Hotspot Shield
فیلترشکن هات اسپات شیلد
صفحه اصلی سایت
http://www.anchorfree.com
صفحه اصلی سایت
http://www.hotspotshield.com
Camera/Shy
فیلترشکن کمرا شای
دانلود اخرین نسخه
http://www.svrops.com/svrops/downloads/zipfiles/CameraShy.zip
JonDoFox یا JonDo
فیلترشکن جاندو
صفحه اصلی سایت
https://www.jondos.de
صفحه اصلی سایت
https://anonymous-proxy-servers.net
صفحه دانلود
https://anonymous-proxy-servers.net/en/software.html
Simurgh
فیلترشکن سیمرغ سبز
صفحه اصلی سایت
https://simurghesabz.net
Tails
سایت اصلی
https://tails.boum.org
صفحه دانلود
https://tails.boum.org/download/index.en.html
صفحه آموزش ها
https://tails.boum.org/doc/index.en.html
Orbot
فیلترشکن اوربات

دانلود در سایت اصلی

دانلود از شبکه تور

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: